Danijel Zavratnik

 

ART FOTOGRAF

 

Dobrodošli!

 

ULAZ

Ne fotografiram pse, mačke, cvijeće, ...

 Sve ostalo u principu fotografiram. Ako me nešto zanima, onda fotografiram . 

A ako mi se nešto ne da fotografirati, onda ne fotografiram.

Ah, da ne zaboravim, fotografije su strogo umjetničke. Ako ste osjetljivi na pojedine vrste fotografija, 

molim Vas da ne ulazite...